Hướng dẫn tải game và cài đặt

Để tham gia và Võ lâm Sơn Hà Tích Sử quý nhân sĩ cần phải có bản cài đặt Võ lâm 1 của nhà phát hành chính thức Vinagame, sau đó tải AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử về giải nén, chép đè vào thư mục game của Võ lâm 1 Vinagame, tiến hành chạy file "AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử" là có thể tham gia vào Võ lâm Sơn Hà Tích Sử.

Tải AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử

Quí nhân sĩ có thể chọn một trong các Host bên dưới để tải về:

Máy chủ Đường dẫn Ngày cập nhật
Trực tiếp Nhấn vào đây để cài đặt 01-01-2017
Google Nhấn vào đây để cài đặt 01-01-2017
Mediafire Nhấn vào đây để cài đặt 01-01-2017
Trường hợp quí nhân sĩ chưa có bản cài đặt Võ lâm 1 của nhà phát hành Vinagame thì có thể tải về và cài đặt tại đây. 
Trường hợp nếu máy tính của quí nhân sĩ chưa có bản .Net 2.0 của Microsoft thì có thể nhấn vào dotnetfx 2.0.exe để tiến hành cài đặt, nếu không sẽ báo lỗi khi mở vào game.

Hướng dẫn tải game bằng hình ảnh

Để cài đặt quí nhân sĩ cần phải có tập tin AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử vừa tải ở trên và đã có thư mục cài đặt sẵn Võ lâm 1 của Vinagame.

Đầu tiên là xóa tất cả các tập tin có trong thư mục Võ lâm 1, chỉ để lại thư mục Data. (không được xóa thư mục data)

Giải nén tập tin AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử mới tải về vào thư mục Võ lâm 1 vừa rồi.

Trường hợp nếu máy tính của quí nhân sĩ chưa có bản .Net 2.0 của Microsoft thì có thể nhấn vào dotnetfx 2.0.exe để tiến hành cài đặt, nếu không sẽ báo lỗi khi mở vào game. 

Tiến hành mở tập tin AutoUpdate Sơn Hà Tích Sử để cập nhật phiên bản mới nhất của Võ lâm Sơn Hà Tích Sử và tham gia vào game.

Nếu vào game lần thứ 2 quý nhân sĩ không cần phải vào thư mục game của Võ lâm Sơn Hà Tích Sử mà có thể vào game bằng Icon ngoài màng hình Desktop.

Sau khi đã cập nhật thành công quý nhân sĩ có thể nhấn đăng nhập để vào game.